O mnie

Nazywam się Krzysztof Żuk. Jestem ekonomistą i samorządowcem z już ponad 25-letnim stażem pracy na rzecz lokalnych społeczności. W 2010 r. po raz pierwszy mieszkańcy Lublina powierzyli mi zaszczytną i niezwykle odpowiedzialną misję kierowania ich miastem. Okazanego mi zaufania nie zawiodłem, co więcej, dzięki zrealizowanym projektom udało mi się rozbudzić w nas wszystkich poczucie dumy z Lublina. W wyborach samorządowych w 2014 roku mieszkańcy ponownie wskazali na mnie. Dzięki ich głosom zwycięstwo w I turze głosowania zdobyłem uzyskując 60% poparcie.

 

Krzysztof ZukJestem człowiekiem czynu, stawiam na działanie i pracę ponad politycznymi podziałami. Moim celem jest rozwój Lublina. Bazując na doświadczeniu naukowca, ministra i samorządowca konsekwentnie realizuję wizję ofensywy inwestycyjnej miasta, łącząc ją z troską o jakość życia w mieście. Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach projektom Lublin znacząco poprawił swoją pozycję na gospodarczej mapie Polski, stając się atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów i zyskując nowe miejsca pracy. Łącznie, przez 4 lata mojej kadencji, miasto zrealizuje inwestycje na kwotę ponad 2 mld zł. W II kadencji chcemy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju Lublina.

Troszczę się także o jakość życia w mieście inwestując środki budżetowe w drogi, obiekty kulturalne i sportowe oraz projekty na rzecz lokalnych społeczności, także w dzielnicach. Konkretne przykłady zrealizowanych inwestycji znajdą Państwo w zakładce kandencja.

Lubię spotkania z ludźmi i cenię aktywny udział mieszkańców w procesie decydowania o przyszłości Lublina. Partycypacyjny model zarządzania, który wprowadziłem do lubelskiego Ratusza, obudził aktywność mieszkańców i pozwolił im realnie wpływać na krajobraz miasta. Dzisiaj widać naszą wspólną odpowiedzialność za Lublin i efekty takiego działania. To sukces nas wszystkich.

Sylwetka:
data i miejsce urodzenia: 21 czerwca 1957 r., Krasnystaw
wykształcenie: Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej;
stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym UMCS;
Kursy i szkolenia w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji
praca zawodowa: 2007 – 2009 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa;
od 1979 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
2006 – 2007 i 2009-2010 – zastępca Prezydenta Miasta Lublin;
1996 – 2006 – dyrektor Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie;
1992 – 1996 Dyrektor Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Lublinie;
1990 – 1996 – Przewodniczący Rady Miasta Świdnik
dodatkowe funkcje: Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Wiceprezes Związku Miast Polskich, Członek Rady Unii Metropolii Polskich, Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji
i prywatyzacji gospodarki komunalnej,Członek Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie,Członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa,Uczestnik prac Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.