Inauguracja działalności Teatru Starego

13-03-2012
Teatr Stary w Lublinie

Teatr Stary uroczyście rozpoczął swoją działalność. W Inauguracji wzięło udział wiele wybitnych osobistości z Prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele.

Teatr Stary w Lublinie jest perłą polskiego dziedzictwa kulturowego. To jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Remont budynku pozwolił nam zachować jego zabytkowy charakter, jednocześnie umożliwił wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas wydarzeń kulturalnych. Do wizyty w teatrze zachęca nie tylko wyjątkowy klimat tego miejsca, ale również różnorodny repertuar. Odbywają się tu spektakle, koncerty, spotkania, debaty i zajęcia dla dzieci.

Wartość projektu: 25 mln PLN; UE: 18,7 mln PLN