Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego

20-04-2017
Prezydent_Krzysztof_Zuk

Wprowadzamy nowe zasady Budżetu Obywatelskiego, opracowane w dyskusji z mieszkańcami Miasta. Jedna z głównych zmian to zasada osobistego głosowania w tradycyjnej formie „papierowej” i zagwarantowanie kwoty 150 tys. zł dla każdej z dzielnic na jeden poddany pod głosowanie projekt Budżetu Obywatelskiego, o ile na jej terenie w wyniku głosowania nie będzie realizowany żaden projekt inwestycyjny. Inna nowa zasada zakłada, że duże projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego mogą być tylko projektami infrastrukturalnymi. Jestem dumny z tego że Budżet Obywatelski stał się symbolicznym otwarciem na udział społeczeństwa w zarządzaniu miastem, tym że Lublin znacznie różni się od innych miast, bo Budżet Obywatelski uruchomił kolejne inicjatywy, jak np. Inicjatywę Lokalną, czy Zielony Budżet Obywatelski