Nagroda Rady Europy dla Lublina

29-04-2017
Stare Miasto Lublin

Otrzymaliśmy ogromne wyróżnienie! Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało w tym roku nasze Miasto za wyjątkowe w promowaniu idei europejskich i współpracę zagraniczną. To potwierdzenie, że Lublin jest szczególnym Miastem łączącym zachód i wschód Europy, różne kultury i religie obecne na naszym kontynencie, przyjazne dla wszystkich. Mamy powody do dumy!