Podsumowanie 3 lat kadencji

06-11-2017
3 lata kadencji

Kończy się 3 rok mojej kadencji, w czasie której konsekwentnie realizujemy Kontrakt dla Lublina na lata 2014-2018. Był on moim zobowiązaniem złożonym mieszkańcom Lublina przed wyborami, więc czas na aktualne podsumowanie tego okresu. To podsumowanie szczególne, bo obejmuje rok Jubileuszu 700-lecia, który pokazał jak mieszkańcy Lublina są dumni z naszego miasta

miasto dzielnic Partycypacja Lublin Bezpieczeństwo Kultura i Sport Miasto Inwestycji Inwestycje Drogowe Tereny Zielone Rewitalizacja Śródmieścia Transport Miasto Rodziny żłobki, przedszkola i szkoły, mieszkania Wsparcie dla seniorów Miasto Przedsiębiorczości Miejsca Pracy Strefa Ekonomiczna Przedsiębiorczość i rozwój wsparcie dla przedsiębiorców port lotniczy Lublin Miasto Akademickie Study in Lublin Współpraca miasto-biznes-nauka Miasto Sportu i Rekreacji Obiekty Sportowe Polityka Rowerowa i Piesza Miasto Historii 700-lecie Lublina Atrakcje turystyczne Podziękowanie