Koncepcja dworca metropolitalnego

09-01-2018
dworzec metropolitalny Lublin

Za miesiąc zaprezentujemy koncepcję dworca metropolitalnego, która będzie efektem konsultacji społecznych i uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Mieszkańcy i eksperci oczekują połączenia dwóch koncepcji dworca, zaprezentowanych w listopadzie. W jednej są znacznie lepsze rozwiązania architektoniczne, w drugiej lepsze rozwiązania drogowe. Potrzebujemy około miesiąca czasu, by projektanci przedstawilitrzecią koncepcję stanowiącą połączenie tych dwóch. Jest też potrzeba zwiększenia ilości miejsc parkingowych, postojowych dla taksówek, lepszego wykorzystania przestrzeni wokół dworca na zatrzymanie się dla przyjezdnych.
Przewidujemy również możliwość budowy tunelu między dworcem kolejowego a dworcem metropolitalnym. Gdy tylko będziemy mieli koncepcję dworca metropolitalnego będziemy rozmawiać z PKP o możliwości takiego połączenia.