Inauguracja Centrum Kultury

21-09-2013
Centrum kultury

Wspólnie z Panią Prezydentową Anną Komorowską i mieszkańcami Lublina otworzyliśmy wczoraj Centrum Kultury. To wielkie święto miasta i środowiska artystycznego, które po 4 latach przerwy wraca do odnowionej i nowoczesnej przestrzeni.

Dzięki renowacji budynku klasztoru powizytkowskiego obiekt odzyskał dawny blask i historyczne walory przestrzenne. W efekcie prac wzmocniono także fundamenty i strukturę budynku oraz konstrukcję i poszycie dachu. Prace renowacyjne objęły również dawny ogród przyklasztorny. Obecnie w obiekcie funkcjonuje Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego oraz Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Powstało kino, kawiarnia i księgarnia. Dziś dawny klasztor powizytkowski jest największym ośrodkiem kultury i miejscem edukacji artystycznej w tej części Polski.

Wartość projektu: 38,4 mln PLN; UE: 16 mln PLN, promesa MKiDN: ok. 1 mln PLN